welcome to my world ♥


Wednesday, 24 August 2011

WANITA

✿ܓ - JaDiLaH GaDiS BaiK SeSuCi MaRiaM
✿ܓ - JaDiLaH WaNiTa FaQiHaH SeBiJaK aiSYaH
✿ܓ - JaDiLaH PeReMPuaN SeTaBaH aSiaH
✿ܓ - JaDiLaH SeRiKaNDi SeHeBaT SuMaYYaH
✿ܓ - JaDiLaH iNSaN SeMuLia aKHLaK RaBiaTuL aDaWiYaH
✿ܓ - JaDiLaH iSTeRi SoLeHaH SeTuLuS KaSiH KHaDiJaH
✿ܓ - JaDiLaH aNaK YaNG SeaNGGuN HaTi FaTiMaH

No comments: